pyssykylanuistelijat.com

  • Suurenna fontin kokoa
  • Fontin oletuskoko
  • Pienennä fontin kokoa
Kotilaituri Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Tulosta
Henkilötietolain (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste 

Laatimispäivä 23.3.2010

1. Rekisterinpitäjä

Pyssykylän Uistelijat Ry – www.pyssykylanuistelijat.com

Pyssykylän Uistelijat Ry
Webmaster Vesa Väyrynen
Kotatie 4
99600 SODANKYLÄ

Puh. +358400579998

 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Vesa Väyrynen, webmaster/ylläpitäjä
yllapito(at)pyssykylanuistelijat.com

3. Rekisterin nimi

Pyssykylanuistelijat.com-verkkosivuston käyttäjärekisteri, jota Pyssykylän Uistelijat Ry ylläpitää.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Pyssykylanuistelijat.com-verkkosivuston käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään yhteydenottojen hoitamiseksi, sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:
  • nimi
  • sähköposti.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi pyssykylanuistelijat.com-verkkosivuston käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Pyssykylanuistelijat.com-verkkosivuston käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu kryptattuna palveluntuottajan järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän valtuuttamat henkilöt. Rekisterin sisältävät palvelinkoneet sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

10. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

11. Tiedon korjaaminen tai poistaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

Viimeksi päivitetty 05.04.2010 09:24