pyssykylanuistelijat.com

  • Suurenna fontin kokoa
  • Fontin oletuskoko
  • Pienennä fontin kokoa
Kotilaituri Punnitukset Sääntöjä Sääntöarkisto Porttipahtauistelun mökkisarjan 2017 säännöt.

Porttipahtauistelun mökkisarjan 2017 säännöt.

Tulosta

Porttipahtauistelun mökkisarjan säännöt 2017.

 

 Kilpailun nimi on Porttipahtauistelu 2017.Kilpailun järjestäjänä toimivat Pyssykylän uistelijat ry.
Kilpailuaika on 29.7.2017 klo11.00 -15.00.
Kilpailualue on Porttipahdan allas seuraavin rajoituksin: Lohijoki: 4-tien siltaan saakkasekä Salmurivaarasta – Tankajoki suuhun kartan mukaan.
Kilpailun lähtö- ja maalipaikkana toimii Siltaharjun kalasatama, joka toimii myös kilpailukeskuksena.Rantautumispaikkana toimii kilpailukeskus.
Kilpailunjohtaja voi antaa poikkeustapauksissa luvan rantautumiseenkilpailualueella puhelimitse.
Osanottomaksun suuruus on 20€ / venekunta. Ilmoittautua voi kilpailupäivänä lähtöpaikalla klo 10.00 alkaen.
Kilpailukortti ja -numero jaetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Numero on pidettävä näkyvillä kilpailun aikana.
Kilpailijoille jaetaan kilpailualueen kartta, josta ilmenee kilpailu alueen rajat.
Kilpailijalla on oltava kalastuksenhoitomaksu maksettuna.Järjestäjän toimesta on kilpailijoilla kisan ajaksi kalastuslupa Porttipahdalle.
Pyyntitapana on sallittu vetouistelu moottorivoimalla tai soutaen. Heittouistelu on kielletty.
Kilpailuveneet tarkistetaan ennen lähtöalueelle menoa. Merkintä tarkastuksesta tehdään järjestäjän toimesta kilpailukorttiin.
Lähtöalue on merkattu poijuilla. Lähtölupa annetaan järjestäjän toimesta. Kilpailuveneiden on oltava takaisin lähtöalueella viimeistään klo 15.00.
Punnitusalue suljetaan klo 15.15.
Kipparipalaveri pidetään kilpailupäivän aamuna klo 10.30
Vapoja saa olla pyynnissä enintään kuusi. Vapaa kohti saa olla vain yksi viehe. Varavapoja ja muita apuvälineitä saa olla mukana rajoituksetta.
Varavavat eivät saa olla näkyvillä. Perho on uistimeen verrattava viehe.Ns. lirkkiminen (hitaasti kulkevasta tai paikallaan olevasta veneestä
kalastaminen vapaa kädessä pitäen) on kielletty.
Erilaisten painojen, syvääjien, kelluttimien,houkuttimien ja kaikuluotaimen käyttö on sallittu. PLAANAREIDEN KÄYTTÖ ON KIELLETTY.
Kilpailuveneiden kohtaaminen kilpailualueella on kielletty.
Kilpailukaloiksi hyväksytään taimen, järvilohi, harmaanieriä, hauki ja ahvensiten, että taimenella, järvilohella ja harmaanieriällä on kerroin 20.
Järvilohen alamitta on 61 cm. Taimenen ja harmaanieriän alamitta on 51 cm. Hauella ja ahvenella EI OLE alamittaa.
Punnitus tapahtuu kilpailukeskuksessa.
Venekunta, joka tuo punnitukseen alle 50 cm pituisen taimenen tai harmaanieriän
ja alle 60 cm järvilohen, suoritus hylätään.
Yksi kilpailuvene on venekunta. Kalojen yhteispaino ratkaisee venekunnan sijoituksen. Tasatuloksessa sijoitus arvotaan.
Lohikalat punnitaan suolistettuina (myös munuaiset poistettuina) kidukset paikoillaan. Muut kalat punnitaan verestettyinä.
Kilpailussa saaliiksi saadut hauet ovat järjestäjän omaisuutta.
Protestit on jätettävä tuomarineuvostolle 10 minuutin kuluessa kilpailun tulosten julkaisemisesta.Protestimaksu on20€, joka palautetaan,
mikäli protesti todetaan aiheelliseksi.Tuomarineuvostoon kuuluu kilpailunjohtaja, punnituksen johtaja ja kaksi arvalla valittua kipparia.
Kilpailukortti, -numero ja -kartta on palautettava valvojille kilpailun päätyttyä turhien etsintöjen välttämiseksi.
Numeron tai kartan kadottamisesta peritään 20 €.
Kilpailualueella juopuneena esiintyminen ja muu sopimaton käytös on kielletty. Valvojat voivat tarvittaessa poistaa veneen
määräajaksi kilpailusta tai hylätä venekunnan kokonaan.
Järjestäjillä on oikeus tarkastaa veneet ja varusteet kilpailutapahtuman aikana.
Osanottajat osallistuvat kilpailuun omalla vastuullaan ja vastaavat veneidensä varustuksesta ja turvallisuudesta.
Jos näiden sääntöjen rikkomista tai vilppiä todetaan kilpailussa tai lähtöpaikalla, voi tuomarineuvosto asiaa tutkittuaan hylätä
rikkomuksiin syyllistyneen venekunnan.
Kilpailun järjestäjällä on oikeus käyttää tapahtumasta otettua valokuva- ja videomateriaalia mainostus- ja markkinointikäyttöön.
Sää olosuhteiden muuttuessa vaaralliseksi, on kilpailun järjestäjällä oikeus keskeyttää kilpailu.
Ilmoitus kilpailun keskeyttämisestä annetaan puhelimitse (soitto tai tekstiviesti).
Mahdolliset veroseuraamukset kuuluvat kilpailijoiden vastuulle.

 

Viimeksi päivitetty 29.07.2017 21:08