pyssykylanuistelijat.com

 • Suurenna fontin kokoa
 • Fontin oletuskoko
 • Pienennä fontin kokoa
Sääntöarkisto

Taimemmestaruus 2017

Tulosta

Pyssykylän uistelijoiden avoin taimenmestaruus 2017 kilpailusäännöt

 1. Kilpailun nimi on Pyssykylän uistelijoiden avoin taimenmestaruus 2017.Kilpailun järjestäjää Pyssykylän uistelijat ry.
 2. Kilpailuaika on 17.09 2017 klo10.00 -16.00.Siirtymäaikaa on alussa 15min ja lopussa 20min.
 3. Kilpailualue on Porttipahdan allas seuraavin rajoituksin: Lohijoki: 4-tien siltaan saakka, Tankajoki-, Rantasuojoki-, Vaulo-, Kitinen- ja Iissijoki- väylillä kartan mukaan. Kilpailun lähtö- ja maalipaikkana toimii Siltaharjun kalasatama, joka toimii myös kilpailukeskuksena. Rantautumispaikkana toimii kilpailukeskus. Kilpailunjohtaja voi antaa poikkeustapauksissa luvan rantautumiseen kilpailualueella puhelimitse.
 4. Osanottomaksun suuruus seuraan kuulumattomilta on 30 € / venekunta. Ilmoittautua voi kilpailupäivänä lähtöpaikalla klo 09.00 alkaen. Kilpailukortti jaetaan ilmoittautumisen yhteydessä.
 5. Kilpailijalla on oltava kalastonhoitomaksu maksettuna. Järjestäjän toimesta on kilpailijoilla kisan ajaksi kalastuslupa Porttipahdalle.
 6. Pyyntitapana on sallittu vetouistelu moottorivoimalla tai soutaen. Heittouistelu on kielletty.
 7. Lähtölupa siirtymälle annetaan järjestäjän toimesta.
 8. Kilpailuveneiden on oltava lähtöalueella viimeistään klo 16.20. Punnitusalue suljetaan klo 16.30.
 9. Kipparipalaveri pidetään kilpailupäivän aamuna klo 9.30
 10. Vapoja saa olla pyynnissä enintään kymmenen. Kutakin vapaa kohti enintään yksi viehe.
  Varavapoja ja muita apuvälineitä saa olla mukana rajoituksetta. Varavavat eivät saa olla vapatelineissä. Vieheen koukkujen määrää ei ole rajoitettu. Perho on uistimeen verrattava viehe. Ns. lirkkiminen (hitaasti kulkevasta tai paikallaan olevasta veneestä kalastaminen vapaa kädessä pitäen) on kielletty.
 11. Erilaisten painojen, syvääjien, kelluttimien, houkuttimien ja kaikuluotaimen käyttö on sallittu. Luonnollisten syöttien käyttö täkyrakseissa on sallittu.
 12. Kilpailuveneiden kohtaaminen kilpailualueella on kielletty.
 13. Kilpailukaloiksi hyväksytään taimen, järvilohi.
 14. Järvilohen alamitta on 61 cm. Taimenen alamitta on 51 cm. Punnitus tapahtuu kilpailukeskuksessa. Venekunta, joka tuo punnitukseen alle 50 cm pituisen taimenen ja alle 60 cm järvilohen, suoritus hylätään.
 15. Yksi kilpailuvene on venekunta. Kalojen yhteispaino ratkaisee venekunnan sijoituksen. Tasatuloksessa sijoituksen ratkaisee suurin kala.
 16. Kalat punnitaan suolistettuina (myös munuaiset poistettuina) kidukset paikoillaan.
 17. Protestit on jätettävä tuomarineuvostolle 10 minuutin kuluessa kilpailun tulosten julkaisemisesta. Protestimaksu on30€, joka palautetaan, mikäli protesti todetaan aiheelliseksi. Tuomarineuvostoon kuuluu kilpailunjohtaja, punnituksen johtaja ja kaksi arvalla valittua kipparia.
 18. Kilpailukortti on palautettava valvojille kilpailun päätyttyä turhien etsintöjen välttämiseksi.
 19. Järjestäjillä on oikeus tarkastaa veneet ja varusteet kilpailutapahtuman aikana.
 20. Osanottajat osallistuvat kilpailuun omalla vastuullaan ja vastaavat veneidensä varustuksesta ja turvallisuudesta.
 21. Jos näiden sääntöjen rikkomista tai vilppiä todetaan kilpailussa tai lähtöpaikalla, voi tuomarineuvosto asiaa tutkittuaan hylätä rikkomuksiin syyllistyneen venekunnan.

Kilpailunjohtaja: Juha Siivola 0400252621

Viimeksi päivitetty 15.05.2018 21:57
 

Lokan avoin uistelun säännöt

Tulosta

Lokan avoimen uistelun 19.08.2017 säännöt

 

 1. Kilpailun nimi on Lokan avoin uistelukisa.
 2. Kilpailun järjestää Pyssykylän Uistelija ry.
 3. Kilpailu on avoin kaikille kilpailuhenkisille uistelijoille.
 4. Osallistumismaksu 20€/venekunta.
 5. Kilpailussa ratkaistaan venekuntakohtainen paremmuus.
 6. Venekunnan jäsenten määrää ei ole rajattu.
 7. Jokainen kilpailija osallistuu kilpailuun omalla vastuullaan ja vastaavat veneidensä varustuksesta ja turvallisuudesta. Pelastusliivit pakolliset.
 8. Kipparikokous pidetään 15 minuuttia ennen kilpailun alkua ja siihen osallistuminen on pakollinen jokaiselle kipparille.
 9. Jokaisella 18–64 vuotiaalla kilpailijalla tulee olla valtion kalastuksenhoitomaksu maksettuna.
 10. Kilpailuaika 11.00–16.00
 11. Siirtymäaika alussa ja lopussa 15min.
 12. Kalastus tapahtuu vetouisteluna. Heittokalastus on kielletty.
 13. Kilpailukaloiksi hyväksytään hauki, ahven, taimen
 14. Kalojen alamitat ja kertoimet: Hauki 50cm, taimenen 51 cm (kerroin 5)
 15. Kalat punnitaan verestettynä, mutta ei suolistettuina. Lohikalat punnitaan suolistettuina munuaiset poistettuina kidukset kiinni kalassa.
 16. Kilpailun paremmuus ratkaistaan venekunnan kalasaalin painon perusteella. Suurimman painon saanut venekunta on voittaja. Tasatuloksen sattuessa ratkaistaan paremmuus arvalla.
 17. Vapamäärä ei ole rajoitettu.
 18. Vavan pituutta ei ole rajattu.
 19. Vieheiden määrää ei ole rajoitettu
 20. Elektronisten apuvälineiden käyttö sallittu.
 21. Sivuplaanareiden käyttö sallittu.
 22. Luonnollisten syöttien käyttö kielletty, tekosyöttien käyttö sallittu.

Kilpailijat eivät saa tahallisesti häiritä toista kilpailijaa, eikä muita vesilläliikkujia tai ranta-asukkaita.

Venekunnan kippari on vastuussa siitä, että kilpailukortit palautetaan kilpailun päätyttyä järjestäjille. Kortin palauttamatta jättäneet kipparit ovat vastuussa mahdollisista etsinnöistä aiheutuvista kuluista.

Protestiaika on 15 minuuttia tulosten julkaisemisesta. Protesti on tehtävä kirjallisesti. Protestimaksu on 20 € suuruinen ja se palautetaan, jos protesti hyväksytään. Protestin käsittelee tuomaristo eikä sen päätöksestä voi valittaa.

Kilpailun tuomaristo koostuu kilpailun ja punnituksen johtajasta sekä arvalla valitusta kipparista, joka valitaan kipparikokouksessa.

Lisätietoja kilpailunjohtaja: Juha Siivola 0400252621

Viimeksi päivitetty 15.05.2018 21:58
 

Seuranmestaruus 2016 säännöt

Tulosta

Pyssykylän Uistelijat ry:n uistelumestaruus 13.08.2016 Matara-allas Kersilö

 1. Kilpailun nimi on Pyssykylän Uistelijat ry:n vetouistelumestaruuskilpailu.
 2. Kilpailun järjestää Pyssykylän Uistelija ry.
 3. Kilpailu on avoin kaikille seuran jäsenille.
 4. Kilpailussa ratkaistaan venekuntakohtainen seuran mestaruus. Venekunnan jäsenten määrää ei ole rajattu. Venekunnassa pitää olla vähintään yksi seuran jäsen.
 5. Jokainen kilpailija osallistuu kilpailuun omalla vastuullaan ja vastaavat veneidensä varustuksesta ja turvallisuudesta. Pelastusliivit pakolliset.
 6. Kipparikokous pidetään 15 minuuttia ennen kilpailun alkua ja siihen osallistuminen on pakollinen jokaiselle kipparille.
 7. Jokaisella 18–64 vuotiaalla kilpailijalla tulee olla valtion kalastuksenhoitomaksu maksettuna.
 8. Kilpailuaika 11.00–16.00
 9. Kalastus tapahtuu vetouisteluna. Heittokalastus on kielletty.
 10. Kilpailukaloiksi hyväksytään hauki (50cm) ahven (25cm). Taimen (51 cm) (kerroin 5) kirjolohi ei alamittaa (kerroin 3)
 11. Lohikalat punnitaan suolistettuina, kidukset kiinni kalassa. Muut kalat verestettynä, ei suolistettuina.
 12. Kilpailun paremmuus ratkaistaan venekunnan kalasaalin painon perusteella. Suurimman painon saanut venekunta on voittaja. Tasatuloksen sattuessa ratkaistaan paremmuus arvalla.
 13. Vapamäärä ei ole rajoitettu.
 14. Vavan pituutta ei ole rajattu.
 15. Vieheiden määrää ei ole rajoitettu
 16. Elektronisten apuvälineiden käyttö sallittu.
 17. Sivuplaanareiden käyttö kielletty.
 18. Luonnollisten syöttien käyttö kielletty, tekosyöttien käyttö sallittu.
 19. Kilpailijat eivät saa tahallisesti häiritä toista kilpailijaa, eikä muita vesilläliikkujia tai ranta-asukkaita.
 20. Venekunnan kippari on vastuussa siitä, että kilpailukortit palautetaan kilpailun päätyttyä järjestäjille. Kortin palauttamatta jättäneet kipparit ovat vastuussa mahdollisista etsinnöistä aiheutuvista kuluista.
 21. Protestiaika on 15 minuuttia tulosten julkaisemisesta. Protesti on tehtävä kirjallisesti. Protestimaksu on 20 € suuruinen ja se palautetaan, jos protesti hyväksytään. Protestin käsittelee ennalta ilmoitettu tuomaristo eikä sen päätöksestä voi valittaa.
 22. Kilpailun tuomaristo koostuu kilpailun ja punnituksen johtajasta sekä arvalla valitusta kipparista, joka valitaan kipparikokouksessa.

Lisätietoja kilpailun johtaja: Juha Siivola 0400252621

Viimeksi päivitetty 09.08.2016 20:15
 

Porttipahtaviikonloppu 2016

Tulosta

PORTTIPAHTAUISTELUVIIKONLOPUN 2016 KILPAILUOHJELMA

Porttipahtauistelun aikataulu 27.8.2016:

klo 7.00                               Kilpailukeskus aukeaa
                                            Jälki-ilmoittautumisten vastaanotto
klo 08.00 alkaen                 Veneiden tarkastus
klo 9.00                               Kipparipalaveri
                                            Veneiden tarkastus jatkuu
klo 9.30                               Siirtyminen kilpailualueelle
klo 10.00                             Kilpailu alkaa
klo 18.00                             Kilpailu päättyy
klo 18.30                             Kilpailijat kalasatamassa
klo 18.45                             Kilpailijat punnitusalueella
klo 19.30                             Tulosten julkaisu
klo 19.40                             Palkintojen jako

Mökkisarjan aikataulu 27.8.2016:                     

klo 10.00                             Ilmoittautumisten vastaanotto
                                            Veneiden tarkastus
klo 10.30                             Kipparipalaveri
klo 11.00                             Kilpailu alkaa
klo 15.00                             Kilpailu päättyy
klo 15.15                             Kilpailijat punnitusalueella
klo 15.40                             Tulosten julkaisu
klo 16.00                             Palkintojen jako

Taimenmestaruuskilpailun aikataulu 28.8.2016:                     

klo 09.00                             Ilmoittautumisten vastaanotto
                                           Veneiden tarkastus
klo 09.30                             Kipparipalaveri
klo 10.00                             Kilpailu alkaa
klo 15.00                             Kilpailu päättyy
klo 15.20                             Kilpailijat kalasatamassa
klo 15.30                             Kilpailijat punnitusalueella
klo 15.45                             Tulosten julkaisu
klo 16.00                             Palkintojen jako

Porttipahtauistelun osanottomaksun suuruus ennakkomaksuna on 45€ / venekunta. Kilpailuun on ilmoittauduttava ennakkoon 22.8.2016 mennessä maksamalla osanottomaksu tilille: Pyssykylän uistelijat FI44 5641 2520 0479 11. Viestikenttään on merkittävä kipparin nimi. Jälki-ilmoittautua voi kilpailupäivänä lähtöpaikalla klo 07.00 alkaen, jolloin kilpailumaksu on 50€.

Mökkisarjan osanottomaksun suuruus on 20 € / venekunta. Maksu suoritetaan paikan päällä ilmoittautumisen yhteydessä.

Avoin taimenmestaruuskilpailu on Pyssykylän uistelijoiden jäsenille ilmainen. Osanottomaksu ulkopuolisille on 30 €. Maksu suoritetaan paikan päällä ilmoittautumisen yhteydessä

 

Porttipahtauistelu 2016 kilpailusäännöt

 

 1. Kilpailun nimi on Porttipahtauistelu 2016.Kilpailun järjestäjänä toimiiPyssykylän uistelijat ry.
 2. Kilpailuaika on 27.8.2016 klo10.00 - 18.00.Siirtymäajat ovat alussa ja lopussa 30 min.
 3. Kilpailualue on Porttipahdan allas seuraavin rajoituksin: Lohijoki: 4-tien siltaan saakka, Tankajoki-, Rantasuojoki-, Vaulo-, Kitinen- ja Iissijoki- väylillä kartan mukaan. Kilpailun lähtö- ja maalipaikkana toimii Siltaharjun kalasatama, joka toimii myös kilpailukeskuksena.Rantautumispaikkana toimii kilpailukeskus. Kilpailunjohtaja voi antaa poikkeustapauksissa luvan rantautumiseenkilpailualueella puhelimitse.
 4. Osanottomaksun suuruus ennakkomaksuna on 45€ / venekunta. Kilpailuun on ilmoittauduttava ennakkoon 22.8.2016 mennessä maksamalla osanottomaksu tilille: Pyssykylän uistelijat FI44 5641 2520 0479 11. Viestikenttään on merkittävä kipparin nimi. Jälki-ilmoittautua voi kilpailupäivänä lähtöpaikalla klo 07.00 alkaen, jolloin kilpailumaksu on 50€.
  Kilpailukortti ja -numero jaetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Numero on pidettävä näkyvillä kilpailun aikana.
 5. Kilpailijoille jaetaan kilpailualueen kartta, josta ilmenee alueen rajat.
 6. Kilpailijalla on oltava kalastonhoitomaksu maksettuna.Järjestäjän toimesta on kilpailijoilla kisan ajaksi kalastuslupa Porttipahdalle.
 7. Pyyntitapana on sallittu vetouistelu moottorivoimalla tai soutaen. Heittouistelu on kielletty.
 8. Kilpailuveneet tarkistetaan ennen lähtöalueelle menoa. Merkintä tarkastuksesta tehdään järjestäjän toimesta kilpailukorttiin. Lähtöalueen etureuna on merkattu poijuilla. Lähtölupa siirtymälle annetaan järjestäjän toimesta. Kilpailuveneiden on oltava lähtöalueen merkkien itäpuolella viimeistään klo 18.30. Punnitusalue suljetaan klo 18.45.
 9. Kipparipalaveri pidetään kilpailupäivän aamuna klo 9.00
 10. Vapoja saa olla pyynnissä enintään kymmenen. Kutakin vapaa kohti enintään kaksi koukullista viehettä kuitenkin niin, että vieheet erottava tapsisiima saa olla enintään kolmen metrin pituinen.Varavapoja ja muita apuvälineitä saa olla mukana rajoituksetta. Varavavat eivät saa olla vapatelineissä.Vieheen koukkujen määrää ei ole rajoitettu. Perho on uistimeen verrattava viehe.Ns. lirkkiminen (hitaasti kulkevasta tai paikallaan olevasta veneestä kalastaminen vapaa kädessä pitäen) on kielletty.
 11. Erilaisten painojen, syvääjien, kelluttimien,houkuttimien ja kaikuluotaimen käyttö on sallittu.Luonnollisten syöttien käyttö täkyrakseissa on kielletty. Keinotekoisten syöttien (kumikalojen) käyttö on sallittu.
 12. Kilpailuveneiden kohtaaminen kilpailualueella on kielletty.
 13. Kilpailukaloiksi hyväksytään taimen, järvilohi, harmaanieriä, hauki ja ahvensiten, että taimenella, järvilohella ja harmaanieriällä on kerroin 20 sekä ahvenella on kerroin 5. Kilpailun suurimmaksi kalaksi hyväksytään kaikki kalalajit, kala punnitaan erikseen.
 14. Järvilohen alamitta on 61 cm. Taimenen ja harmaanieriän alamitta on 51 cm. Hauen alamitta on 50 cm ja ahvenen alamitta on 30 cm. Punnitus tapahtuu kilpailukeskuksessa.
  Venekunta, joka tuo punnitukseen alle 50 cm pituisen taimenen tai harmaanieriän ja alle 60 cm järvilohen, suoritus hylätään.
 15. Yksi kilpailuvene on venekunta. Kalojen yhteispaino ratkaisee venekunnan sijoituksen. Tasatuloksessa sijoitus arvotaan. Lisäksi palkitaan kilpailun suurin kala.
 16. Lohikalat punnitaan suolistettuina (myös munuaiset poistettuina) kidukset paikoillaan. Muut kalat punnitaan verestettyinä. Kilpailussa saaliiksi saadut hauet ovat järjestäjän omaisuutta.
 17. Protestit on jätettävä tuomarineuvostolle 10 minuutin kuluessa kilpailun tulosten julkaisemisesta.Protestimaksu on45€, joka palautetaan, mikäli protesti todetaan aiheelliseksi.Tuomarineuvostoon kuuluu kilpailunjohtaja, punnituksen johtaja ja kaksi arvalla valittua kipparia.
 18. Kilpailukortti, -numero ja -kartta on palautettava valvojille kilpailun päätyttyä turhien etsintöjen välttämiseksi. Numeron tai kartan kadottamisesta peritään 20 €.
 19. Kilpailualueella juopuneena esiintyminen ja muu sopimaton käytös on kielletty. Valvojat voivat tarvittaessa poistaa veneen määräajaksi kilpailusta tai hylätä venekunnan kokonaan.
 20. Järjestäjillä on oikeus tarkastaa veneet ja varusteet kilpailutapahtuman aikana.
 21. Osanottajat osallistuvat kilpailuun omalla vastuullaan ja vastaavat veneidensä varustuksesta ja turvallisuudesta.
 22. Jos näiden sääntöjen rikkomista tai vilppiä todetaan kilpailussa tai lähtöpaikalla, voi tuomarineuvosto asiaa tutkittuaan hylätä rikkomuksiin syyllistyneen venekunnan.
 23. Kilpailun järjestäjällä on oikeus käyttää tapahtumasta otettua valokuva- ja videomateriaalia mainostus- ja markkinointikäyttöön.
 24. Sää olosuhteiden muuttuessa vaaralliseksi, on kilpailun järjestäjällä oikeus keskeyttää kilpailu. Ilmoitus kilpailun keskeyttämisestä annetaan puhelimitse (soitto tai tekstiviesti).
 25. Mahdolliset veroseuraamukset kuuluvat kilpailijoiden vastuulle.

MUISTA TARKISTUTTAA VENEESI ENNEN LÄHTÖÄ!

Kilpailun johtaja                 Riku Illikainen                    0400-801598
Punnituksen johtaja            Tuomo Illikainen                0400-328644

Mökkisarjan kilpailusäännöt 2016

 1. Kilpailun nimi on Porttipahtauistelu 2016.Kilpailun järjestäjänä toimiiPyssykylän uistelijat ry.
 2. Kilpailuaika on 27.8.2016 klo11.00 -15.00.
 3. Kilpailualue on Porttipahdan allas seuraavin rajoituksin: Lohijoki: 4-tien siltaan saakkasekä Salmurivaarasta – Tankajoki suuhun kartan mukaan. Kilpailun lähtö- ja maalipaikkana toimii Siltaharjun kalasatama, joka toimii myös kilpailukeskuksena.Rantautumispaikkana toimii kilpailukeskus. Kilpailunjohtaja voi antaa poikkeustapauksissa luvan rantautumiseenkilpailualueella puhelimitse.
 4. Osanottomaksun suuruus on 20€ / venekunta. Ilmoittautua voi kilpailupäivänä lähtöpaikalla klo 10.00 alkaen. Kilpailukortti ja -numero jaetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Numero on pidettävä näkyvillä kilpailun aikana.
 5. Kilpailijoille jaetaan kilpailualueen kartta, josta ilmenee kilpailu alueen rajat.
 6. Kilpailijalla on oltava kalastuksenhoitomaksu maksettuna.Järjestäjän toimesta on kilpailijoilla kisan ajaksi kalastuslupa Porttipahdalle.
 7. Pyyntitapana on sallittu vetouistelu moottorivoimalla tai soutaen. Heittouistelu on kielletty.
 8. Kilpailuveneet tarkistetaan ennen lähtöalueelle menoa. Merkintä tarkastuksesta tehdään järjestäjän toimesta kilpailukorttiin. Lähtöalue on merkattu poijuilla. Lähtölupa annetaan järjestäjän toimesta. Kilpailuveneiden on oltava takaisin lähtöalueella viimeistään klo 15.00. Punnitusalue suljetaan klo 15.15.
 9. Kipparipalaveri pidetään kilpailupäivän aamuna klo 10.30
 10. Vapoja saa olla pyynnissä enintään kuusi. Vapaa kohti saa olla vain yksi viehe. Varavapoja ja muita apuvälineitä saa olla mukana rajoituksetta. Varavavat eivät saa olla näkyvillä. Perho on uistimeen verrattava viehe.Ns. lirkkiminen (hitaasti kulkevasta tai paikallaan olevasta veneestä kalastaminen vapaa kädessä pitäen) on kielletty.
 11. Erilaisten painojen, syvääjien, kelluttimien,houkuttimien ja kaikuluotaimen käyttö on sallittu. PLAANAREIDEN KÄYTTÖ ON KIELLETTY. Luonnollisten syöttien käyttö täkyrakseissa on kielletty. Keinotekoisten syöttien (kumikalojen) käyttö on sallittu.
 12. Kilpailuveneiden kohtaaminen kilpailualueella on kielletty.
 13. Kilpailukaloiksi hyväksytään taimen, järvilohi, harmaanieriä, hauki ja ahvensiten, että taimenella, järvilohella ja harmaanieriällä on kerroin 20.
 14. Järvilohen alamitta on 61 cm. Taimenen ja harmaanieriän alamitta on 51 cm. Hauella ja ahvenella EI OLE alamittaa. Punnitus tapahtuu kilpailukeskuksessa.
  Venekunta, joka tuo punnitukseen alle 50 cm pituisen taimenen tai harmaanieriän ja alle 60 cm järvilohen, suoritus hylätään.
 15. Yksi kilpailuvene on venekunta. Kalojen yhteispaino ratkaisee venekunnan sijoituksen. Tasatuloksessa sijoitus arvotaan.
 16. Lohikalat punnitaan suolistettuina (myös munuaiset poistettuina) kidukset paikoillaan. Muut kalat punnitaan verestettyinä. Kilpailussa saaliiksi saadut hauet ovat järjestäjän omaisuutta.
 17. Protestit on jätettävä tuomarineuvostolle 10 minuutin kuluessa kilpailun tulosten julkaisemisesta.Protestimaksu on20€, joka palautetaan, mikäli protesti todetaan aiheelliseksi.Tuomarineuvostoon kuuluu kilpailunjohtaja, punnituksen johtaja ja kaksi arvalla valittua kipparia.
 18. Kilpailukortti, -numero ja -kartta on palautettava valvojille kilpailun päätyttyä turhien etsintöjen välttämiseksi. Numeron tai kartan kadottamisesta peritään 20 €.
 19. Kilpailualueella juopuneena esiintyminen ja muu sopimaton käytös on kielletty. Valvojat voivat tarvittaessa poistaa veneen määräajaksi kilpailusta tai hylätä venekunnan kokonaan.
 20. Järjestäjillä on oikeus tarkastaa veneet ja varusteet kilpailutapahtuman aikana.
 21. Osanottajat osallistuvat kilpailuun omalla vastuullaan ja vastaavat veneidensä varustuksesta ja turvallisuudesta.
 22. Jos näiden sääntöjen rikkomista tai vilppiä todetaan kilpailussa tai lähtöpaikalla, voi tuomarineuvosto asiaa tutkittuaan hylätä rikkomuksiin syyllistyneen venekunnan.
 23. Kilpailun järjestäjällä on oikeus käyttää tapahtumasta otettua valokuva- ja videomateriaalia mainostus- ja markkinointikäyttöön.
 24. Sää olosuhteiden muuttuessa vaaralliseksi, on kilpailun järjestäjällä oikeus keskeyttää kilpailu. Ilmoitus kilpailun keskeyttämisestä annetaan puhelimitse (soitto tai tekstiviesti).
 25. Mahdolliset veroseuraamukset kuuluvat kilpailijoiden vastuulle.

MUISTA TARKISTUTTAA VENEESI ENNEN LÄHTÖÄ!

Kilpailun johtaja                 Riku Illikainen                    0400-801598
Punnituksen johtaja            Tuomo Illikainen                0400-328644

Pyssykylän uistelijoiden avoin taimenmestaruus 2016 kilpailusäännöt

 1. Kilpailun nimi on Pyssykylän uistelijoiden avoin taimenmestaruus 2016.Kilpailun järjestäjänä toimivatPyssykylän uistelijat ry.
 2. Kilpailuaika on 28.8.2016 klo10.00 -15.00.Siirtymäaikaa on lopussa 20 min.
 3. Kilpailualue on Porttipahdan allas seuraavin rajoituksin: Lohijoki: 4-tien siltaan saakka, Tankajoki-, Rantasuojoki-, Vaulo-, Kitinen- ja Iissijoki- väylillä kartan mukaan. Kilpailun lähtö- ja maalipaikkana toimii Siltaharjun kalasatama, joka toimii myös kilpailukeskuksena.Rantautumispaikkana toimii kilpailukeskus. Kilpailunjohtaja voi antaa poikkeustapauksissa luvan rantautumiseenkilpailualueella puhelimitse.
 4. Osanottomaksun suuruus seuraan kuulumattomilta on 30 € / venekunta. Ilmoittautua voi kilpailupäivänä lähtöpaikalla klo 09.00 alkaen. Kilpailukortti jaetaan ilmoittautumisen yhteydessä.
 5. Kilpailijalla on oltava kalastonhoitomaksu maksettuna.Järjestäjän toimesta on kilpailijoilla kisan ajaksi kalastuslupa Porttipahdalle.
 6. Pyyntitapana on sallittu vetouistelu moottorivoimalla tai soutaen. Heittouistelu on kielletty.
 7. Kilpailuveneet tarkistetaan ennen lähtöalueelle menoa. Merkintä tarkastuksesta tehdään järjestäjän toimesta kilpailukorttiin. Lähtöalueen etureuna on merkattu poijuilla. Lähtölupa siirtymälle annetaan järjestäjän toimesta. Kilpailuveneiden on oltava lähtöalueen merkkien itäpuolella viimeistään klo 15.20. Punnitusalue suljetaan klo 15.30.
 8. Kipparipalaveri pidetään kilpailupäivän aamuna klo 9.30
 9. Vapoja saa olla pyynnissä enintään kymmenen. Kutakin vapaa kohti enintään yksi viehe.
  Varavapoja ja muita apuvälineitä saa olla mukana rajoituksetta. Varavavat eivät saa olla vapatelineissä.Vieheen koukkujen määrää ei ole rajoitettu. Perho on uistimeen verrattava viehe.Ns. lirkkiminen (hitaasti kulkevasta tai paikallaan olevasta veneestä kalastaminen vapaa kädessä pitäen) on kielletty.
 10. Erilaisten painojen, syvääjien, kelluttimien,houkuttimien ja kaikuluotaimen käyttö on sallittu. Luonnollisten syöttien käyttö täkyrakseissa on sallittu.
 11. Kilpailuveneiden kohtaaminen kilpailualueella on kielletty.
 12. Kilpailukaloiksi hyväksytään taimen, järvilohi, harmaanieriä.
 13. Järvilohen alamitta on 61 cm. Taimenen ja harmaanieriän alamitta on 51 cm. Punnitus tapahtuu kilpailukeskuksessa. Venekunta, joka tuo punnitukseen alle 50 cm pituisen taimenen tai harmaanieriän ja alle 60 cm järvilohen, suoritus hylätään.
 14. Yksi kilpailuvene on venekunta. Kalojen yhteispaino ratkaisee venekunnan sijoituksen. Tasatuloksessa sijoituksen ratkaisee suurin kala.
 15. Kalat punnitaan suolistettuina (myös munuaiset poistettuina) kidukset paikoillaan.
 16. Protestit on jätettävä tuomarineuvostolle 10 minuutin kuluessa kilpailun tulosten julkaisemisesta.Protestimaksu on30€, joka palautetaan, mikäli protesti todetaan aiheelliseksi.Tuomarineuvostoon kuuluu kilpailunjohtaja, punnituksen johtaja ja kaksi arvalla valittua kipparia.
 17. Kilpailukortti on palautettava valvojille kilpailun päätyttyä turhien etsintöjen välttämiseksi.
 18. Järjestäjillä on oikeus tarkastaa veneet ja varusteet kilpailutapahtuman aikana.
 19. Osanottajat osallistuvat kilpailuun omalla vastuullaan ja vastaavat veneidensä varustuksesta ja turvallisuudesta.
 20. Jos näiden sääntöjen rikkomista tai vilppiä todetaan kilpailussa tai lähtöpaikalla, voi tuomarineuvosto asiaa tutkittuaan hylätä rikkomuksiin syyllistyneen venekunnan.

MUISTA TARKISTUTTAA VENEESI ENNEN LÄHTÖÄ!

Kilpailunjohtaja: Juha Siivola 0400252621

 

Viimeksi päivitetty 20.08.2017 09:04
 

Iltakisat 2016 säännöt

Tulosta

ILTAKISAN UISTELUT SÄÄNNÖT 2016

 1. Kilpailun nimi on Iltakisa. KILPAILUAIKA 18.00-21.00, ei siirtymäaikoja
 2. Kilpailun järjestäjä on Pyssykylän Uistelijat ry
 3. Kilpailunnimi ja Kilpailupaikka on:
  14.6. K-Supermarket Keluallas, kilpailukeskus Kelukosken pato
  28.6. Kunnanmestaruus uistelu Kirkonkylä, kilpailukeskus Pub Nilimella.
  26.7. Hela-Hoito uistelu Orajärvi, Kilpailukeskus laavu.
 4. Kilpailun rajat on merkitty karttaan
 5. Punnituspaikka on kilpailukeskus.
 6. Kilpailussa on yksi sarja: venekunta.
 7. Venekunnan miehistön määrä ei ole rajoitettu.
 8. Pyyntitapana hyväksytään vain vetouistelu.
 9. Vaparajoitus: kerrallaan saa olla pyynnissä korkeintaan 6 vapaa.
  Lukuunottamatta Orajärveä, jossa ei vaparajoitusta.
 10. Vieheiden määrää ei ole rajoitettu.
 11. Heittouistelu on kielletty.
 12. Luonnollisten syöttien ja -täkykalojen käyttö on kielletty, keinollisten syöttien käyttö sallittu.
 13. Syvääjät, houkuttimet ja kaikuluotaimet on sallittuja.
  Sivuplaanareiden käyttö on kielletty.
  Sivuplaanareiden käyttö Orajärvellä sallittu.
 14. Kilpailukalat ja niiden alamitat ilmoittaa kilpailun järjestäjä. Kalat mitataan leuan kärjestä yhteen puristettuna pyrstön kärkeen. Kalat, jotka alittavat järjestäjän ilmoittaman alamitan hylätään. Kalastusasetuksen 19§ määräämiä alamittoja pienemmän kalan tuominen punnitukseen aiheuttaa suorituksen hylkäämisen. Punnitusalueella on mahdollisuus mitata kalat ennen virallista punnitusta.
 15. Kilpailukalat ja niiden alamitat; hauki, ahven, kirjolohi (kerroin 3) ja taimenen 51 cm (kerroin 5)
 16. Iltakisan suurimman kalasaalin saanut venekunta on voittaja.
  Kisojen yhteenlaskettujen kalasaalismäärien saanut venekunta on kokonaiskilpailun voittaja.
 17. Kalat punnitaan avaamattomana ja verestettyinä. Verestys tehdään heti kalan saannin yhteydessä, paitsi taimen, ja kirjolohi, jotka suolistetaan ja kidukset paikallaan.
 18. Jokainen venekunta huolehtii saamistaan kaloista kisan jälkeen.
 19. Kilpailijat osallistuvat kisaan omalla vastuulla.
 20. Jokaisella venekuntaan kuuluvalla tulee olla hyväksytty pelastusväline, (liivi, takki, haalari yms.)
 21. Kilpailijan on kisan päätyttyä oltava lähtöalueella.
  · Protestit on tehtävä viimeistään 10 min. punnituksen päätyttyä tuomaristolle.
  · Protestimaksu on 20 euroa
  · Tuomaristo: kilpailunjohtaja, punnituksenjohtaja ja yksi kilpailija.
  · Kilpailukortit ja -numerot on palautettava kilpailukeskukseen.
  · Palauttamattomista kilpailunumeroista veloitetaan 20 euroa.
  · Osallistumismaksu 10 € /venekunta.
  · Palkinnot: Tavarapalkinnot 1.-3. jokaisessa Iltakisassa. Prosenttipalkinnot 1.-3. kokonaiskisassa, jakoperusteet päätetään paikan päällä.
  · Yhteydenotto 0400 252621 Juha Siivola
 


Sivu 1 / 6