Euronics mökkisarja 2021 säännöt.

01.08.2021 13:12 Riku Illikainen
Tulosta

Euronics mökkisarja 2021 säännöt:

1. Kilpailun nimi on Euronics mökkisarja. Kilpailun järjestäjänä toimivat Pyssykylän uistelijat.
2. Kilpailuaika on lauantai 14.8. klo 11.00 -15.00.
3. Kilpailualue on Porttipahdan allas seuraavin rajoituksin: Lohijoki: 4-tien siltaan saakka sekä Salmurivaarasta – Tankajoki suuhun kartan mukaan.
Kilpailun lähtö- ja maalipaikkana toimii Siltaharjun kalasatama, joka toimii myös kilpailukeskuksena. Rantautumispaikkana toimii kilpailukeskus.
Kilpailunjohtaja voi antaa puhelimitse poikkeustapauksissa luvan rantautumiseen kilpailualueella.
4. Osallistumismaksu on 30 €. Ostamalla 50 € arvoisen arvan, olet oikeutettu osallistumaan kilpailun lisäksi lahjakorttien arvontaan.
Arpoja myydään kilpailukeskuksessa 14.8. klo 08.00-18.00 välisenä aikana.
Kilpailukortti ja -numero jaetaan ilmoittautumisen yhteydessä.
Numero on pidettävä näkyvillä kilpailun aikana.
5. Kilpailijoille jaetaan kilpailualueen kartta, josta ilmenee kilpailu alueen rajat.
6. Kilpailijalla on oltava kalastuksenhoitomaksu maksettuna. Järjestäjän toimesta on kilpailijoilla kisan ajaksi kalastuslupa Porttipahdalle.
7. Pyyntitapana on sallittu vetouistelu moottorivoimalla tai soutaen. Heittouistelu on kielletty.
8. Kilpailuveneet tarkistetaan ennen lähtöalueelle menoa. Merkintä tarkastuksesta tehdään järjestäjän toimesta kilpailukorttiin. Lähtöalue on merkattu poijuilla.
Lähtölupa annetaan järjestäjän toimesta. Kilpailuveneiden on oltava takaisin lähtöalueella viimeistään klo 15.00. Punnitusalue suljetaan klo 15.15.
9. Kipparipalaveri pidetään kilpailupäivänä klo 10.30
10. Vapojen määrää ei ole rajoitettu. Vapaa kohti saa olla vain yksi viehe. Perho on uistimeen verrattava viehe. Lirkkiminen
hitaasti kulkevasta tai paikallaan olevasta veneestä vapaa kädessä pitäen on kielletty.
11. PLAANAREIDEN KÄYTTÖ ON KIELLETTY. Luonnollisten syöttien käyttö täkyrakseissa on sallittu
12. Kilpailuveneiden kohtaaminen kilpailualueella on kielletty.
13. Kilpailukaloiksi hyväksytään taimen, järvilohi, hauki ja ahven siten, että taimenella, järvilohella on kerroin 20.
14. Järvilohen alamitta on 61 cm. Taimenen alamitta on 51 cm. Hauella ja ahvenella EI OLE alamittaa. Punnitus tapahtuu
kilpailukeskuksessa.Venekunta, joka tuo punnitukseen alle 50 cm pituisen taimenen tai alle 60 cm järvilohen, suoritus hylätään.
15. Yksi kilpailuvene on venekunta. Kalojen yhteispaino ratkaisee venekunnan sijoituksen. Tasatuloksessa sijoitus arvotaan.
16. Lohikalat punnitaan suolistettuina (myös munuaiset poistettuina) kidukset paikoillaan. Muut kalat punnitaan verestettyinä.
Kilpailussa saaliiksi saadut hauet ovat järjestäjän omaisuutta. Saaliiksi saatu kala on välittömästi tainnutettava, verestettävä ja laitettava kylmään.

17. Protestit on jätettävä tuomarineuvostolle 10 minuutin kuluessa kilpailun tulosten julkaisemisesta. Protestimaksu on 30 €, joka palautetaan,
mikäli protesti todetaan aiheelliseksi. Tuomarineuvostoon kuuluu kilpailunjohtaja, punnituksen johtaja ja yksi arvalla valittu kippari.
18. Kilpailukortti, -numero ja -kartta on palautettava valvojille kilpailun päätyttyä turhien etsintöjen välttämiseksi. Numeron tai kartan kadottamisesta peritään 20 €.
19. Kilpailualueella juopuneena esiintyminen ja muu sopimaton käytös on kielletty. Valvojat voivat tarvittaessa poistaa veneen määräajaksi kilpailusta tai hylätä venekunnan kokonaan.
20. Järjestäjillä on oikeus tarkastaa veneet ja varusteet kilpailutapahtuman aikana.
21. Osanottajat osallistuvat kilpailuun omalla vastuullaan ja vastaavat veneidensä varustuksesta ja turvallisuudesta.
22. Jos näiden sääntöjen rikkomista tai vilppiä todetaan kilpailussa tai lähtöpaikalla, voi tuomarineuvosto hylätä rikkomuksiin syyllistyneen venekunnan.
23. Kilpailun järjestäjällä on oikeus käyttää tapahtumasta otettua valokuva- ja videomateriaalia mainostus- ja markkinointikäyttöön.
24. Sää olosuhteiden muuttuessa vaaralliseksi, on kilpailun järjestäjällä oikeus keskeyttää kilpailu. Ilmoitus kilpailun keskeyttämisestä annetaan puhelimitse
(soitto tai tekstiviesti).
25. Kilpailutapahtumassa noudatetaan sen hetkisiä viranomaisten käskemiä Korona rajoituksia.

Viimeksi päivitetty 10.08.2021 13:29