pyssykylanuistelijat.com

  • Suurenna fontin kokoa
  • Fontin oletuskoko
  • Pienennä fontin kokoa
Kotilaituri Punnitukset Sääntöjä Porttipahtauistelu viikonlopun ohjelma ja säännöt 2019

Porttipahtauistelu viikonlopun ohjelma ja säännöt 2019

Tulosta

PORTTIPAHTAUISTELU 2019 OHJELMA

Porttipahtauistelun aikataulu 10.8.2019:

klo 7.30                               Kilpailukeskus aukeaa
klo 08.00 alkaen                 Arpojen myynti ja ilmoittautumisten vastaanotto alkaa
klo 9.00                               Kipparipalaveriveneiden tarkastus jatkuu
klo 9.30                               Siirtyminen kilpailualueelle
klo 10.00                             Kilpailu alkaa
klo 18.00                             Arpojen myynti ja kilpailu päättyy
klo 18.30                             Kilpailijat kalasatamassa
klo 18.45                             Kilpailijat punnitusalueella
klo 19.30                             Tulosten julkaisu                                                                                                                                                                                  klo 19.35                             Mökkisarjan palkintojen jako
klo 19.40                             Palkintojen jako                                                                                                                                                                                  klo 19.50                             Perämoottorin arvonta

Mökkisarjan aikataulu 10.8.2019:                      

klo 10.00                             Ilmoittautumisten vastaanotto
                                            Veneiden tarkastus
klo 10.45                             Kipparipalaveri
klo 11.00                             Kilpailu alkaa
klo 15.00                             Kilpailu päättyy
klo 15.15                             Kilpailijat punnitusalueella
klo 15.30                             Tulosten julkaisu                                                                                                                                                                                 
klo 19.35                             Palkintojen jako                                                                                                                                                                                    klo 19.50                             Perämoottorin arvonta

Taimenmestaruuskilpailun aikataulu 11.8.2019:                      

klo 10.00                             Ilmoittautumisten vastaanotto
                                            Veneiden tarkastus
klo 10.30                             Kipparipalaveri 
klo 11.00                             Kilpailu alkaa
klo 16.00                             Kilpailu päättyy
klo 16.20                             Kilpailijat kalasatamassa
klo 16.30                             Kilpailijat punnitusalueella
klo 16.50                             Tulosten julkaisu
klo 17.00                             Palkintojen jako

Porttipahtauistelun yhteydessä 10.8. järjestetään arvonta, jonka palkintona on 3990 € arvoinen Honda 20 hv 4-T perämoottori. Arpoja myydään Porttipahdan kalasatamassa 10.8. klo 08.00-18.00 välisenä aikana. Arpojen määrä on rajattu 200 kappaleeseen ja arvan hinta on 50€. Arvonta suoritetaan 10.8. klo 19.50.

Ostamalla arvan saat osallistua pääkilpailuun tai mökkisarjaan.

Avoin taimenmestaruuskilpailu on Pyssykylän uistelijoiden jäsenille ilmainen. Osanottomaksu ulkopuolisille on 30 €. Maksu suoritetaan paikan päällä ilmoittautumisen yhteydessä.

 

Porttipahtauistelu 2019 kilpailusäännöt

1.     Kilpailun nimi on Porttipahtauistelu 2019. Kilpailun järjestäjänä toimii Pyssykylän uistelijat ry.

2.     Kilpailuaika on 10.8.2019 klo 10.00 - 18.00. Siirtymäajat ovat alussa ja lopussa 30 min.

3.     Kilpailualue on Porttipahdan allas seuraavin rajoituksin: Lohijoki: 4-tien siltaan saakka, Tankajoki-, Rantasuojoki-, Vaulo-, Kitinen- ja Iissijoki- väylillä kartan mukaan. Kilpailun lähtö- ja maalipaikkana toimii Siltaharjun kalasatama, joka toimii myös kilpailukeskuksena.Rantautumispaikkana toimii kilpailukeskus. Kilpailunjohtaja voi antaa poikkeustapauksissa luvan rantautumiseen kilpailualueella puhelimitse.                                                                            

4.     Porttipahtauistelun yhteydessä 10.8. järjestetään arvonta, jonka palkintona on 3990 € arvoinen Honda 20 hv 4-T perämoottori. Arpoja myydään Porttipahdan kalasatamassa 10.8. klo 08.00-18.00 välisenä aikana. Arpojen määrä on rajattu 200 kappaleeseen ja arvan hinta on 50€. Arvonta suoritetaan 10.8. klo 19.50. Ostamalla arvan saat osallistua pääkilpailuun tai mökkisarjaan.
Kilpailukortti ja -numero jaetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Numero on pidettävä näkyvillä kilpailun aikana.

5.     Kilpailijoille jaetaan kilpailualueen kartta, josta ilmenee alueen rajat.

6.     Kilpailijalla on oltava kalastonhoitomaksu maksettuna. Järjestäjän toimesta on kilpailijoilla kisan ajaksi kalastuslupa Porttipahdalle.

7.     Pyyntitapana on sallittu vetouistelu moottorivoimalla tai soutaen. Heittouistelu on kielletty.

8.     Kilpailuveneet tarkistetaan ennen lähtöalueelle menoa. Merkintä tarkastuksesta tehdään järjestäjän toimesta kilpailukorttiin. Lähtöalueen etureuna on merkattu poijuilla. Lähtölupa siirtymälle annetaan järjestäjän toimesta. Kilpailuveneiden on oltava lähtöalueen merkkien itäpuolella viimeistään klo 18.30. Punnitusalue suljetaan klo 18.45.

9.     Kipparipalaveri pidetään kilpailupäivän aamuna klo 9.00

10.   Vapoja saa olla pyynnissä enintään kymmenen. Kutakin vapaa kohti enintään kaksi koukullista viehettä kuitenkin niin, että vieheet erottava tapsisiima saa olla enintään kolmen metrin pituinen. Varavapoja ja muita apuvälineitä saa olla mukana rajoituksetta. Varavavat eivät saa olla vapatelineissä. Vieheen koukkujen määrää ei ole rajoitettu. Perho on uistimeen verrattava viehe. Ns. lirkkiminen (hitaasti kulkevasta tai paikallaan olevasta veneestä kalastaminen vapaa kädessä pitäen) on kielletty.

11.   Erilaisten painojen, syvääjien, kelluttimien,houkuttimien ja kaikuluotaimen käyttö on sallittu.Luonnollisten syöttien käyttö täkyrakseissa on kielletty. Keinotekoisten syöttien (kumikalojen) käyttö on sallittu.

12.   Kilpailuveneiden kohtaaminen kilpailualueella on kielletty.

13.   Kilpailukaloiksi hyväksytään taimen, järvilohi, harmaanieriä, hauki ja ahven siten, että taimenella, järvilohella ja harmaanieriällä on kerroin 20 sekä ahvenella on kerroin 5. Kilpailun suurimmaksi kalaksi hyväksytään kaikki kalalajit, kala punnitaan erikseen.

14.   Järvilohen alamitta on 61 cm. Taimenen ja harmaanieriän alamitta on 51 cm. Hauen alamitta on 45 cm ja ahvenen alamitta on 30 cm. Punnitus tapahtuu kilpailukeskuksessa.
Venekunta, joka tuo punnitukseen alle 50 cm pituisen taimenen tai harmaanieriän ja alle 60 cm järvilohen, suoritus hylätään.

15.   Yksi kilpailuvene on venekunta. Kalojen yhteispaino ratkaisee venekunnan sijoituksen. Tasatuloksessa sijoitus arvotaan. Lisäksi palkitaan kilpailun suurin kala.

16.   Lohikalat punnitaan suolistettuina (myös munuaiset poistettuina) kidukset paikoillaan. Muut kalat punnitaan verestettyinä. Verestys tehdään heti kalan saatua! ---> Kilpailussa saaliiksi saadut hauet ovat järjestäjän omaisuutta.

17.   Protestit on jätettävä tuomarineuvostolle 10 minuutin kuluessa kilpailun tulosten julkaisemisesta. Protestimaksu on 45€, joka palautetaan, mikäli protesti todetaan aiheelliseksi. Tuomarineuvostoon kuuluu kilpailunjohtaja, punnituksen johtaja ja kaksi arvalla valittua kipparia.

18.   Kilpailukortti, -numero ja -kartta on palautettava valvojille kilpailun päätyttyä turhien etsintöjen välttämiseksi. Numeron tai kartan kadottamisesta peritään 20 €.

19.   Kilpailualueella juopuneena esiintyminen ja muu sopimaton käytös on kielletty. Valvojat voivat tarvittaessa poistaa veneen määräajaksi kilpailusta tai hylätä venekunnan kokonaan.

20.   Järjestäjillä on oikeus tarkastaa veneet ja varusteet kilpailutapahtuman aikana.

21.   Osanottajat osallistuvat kilpailuun omalla vastuullaan ja vastaavat veneidensä varustuksesta ja turvallisuudesta.

22.   Jos näiden sääntöjen rikkomista tai vilppiä todetaan kilpailussa tai lähtöpaikalla, voi tuomarineuvosto asiaa tutkittuaan hylätä rikkomuksiin syyllistyneen venekunnan.

23.   Kilpailun järjestäjällä on oikeus käyttää tapahtumasta otettua valokuva- ja videomateriaalia mainostus- ja markkinointikäyttöön.

24.   Sää olosuhteiden muuttuessa vaaralliseksi, on kilpailun järjestäjällä oikeus keskeyttää kilpailu. Ilmoitus kilpailun keskeyttämisestä annetaan puhelimitse (soitto tai tekstiviesti).

25.   Mahdolliset veroseuraamukset kuuluvat kilpailijoiden vastuulle.

MUISTA TARKISTUTTAA VENEESI ENNEN LÄHTÖÄ!

Kilpailun johtaja                 Riku Illikainen                    0400-801598                                                                                                                                                   Punnituksen johtaja          ---

Viimeksi päivitetty 06.07.2019 13:28