pyssykylanuistelijat.com

 • Suurenna fontin kokoa
 • Fontin oletuskoko
 • Pienennä fontin kokoa
Kotilaituri Punnitukset Sääntöjä
Kilpailujen sääntöjä

Taimenmestuus uistelu 2018

Tulosta

Pyssykylän uistelijoiden avoin taimenmestaruus 2018 kilpailusäännöt

 1. Kilpailun nimi on Pyssykylän uistelijoiden avoin taimenmestaruus 2018.Kilpailun järjestäjää Pyssykylän uistelijat ry.
 2. Kilpailuaika on 16.09 2018 klo11.00 -16.00. Siirtymäaikaa on alussa 15min ja lopussa 20min.
 3. Kilpailualue on Porttipahdan allas seuraavin rajoituksin: Lohijoki: 4-tien siltaan saakka, Tankajoki-, Rantasuojoki-, Vaulo-, Kitinen- ja Iissijoki- väylillä kartan mukaan. Kilpailun lähtö- ja maalipaikkana toimii Siltaharjun kalasatama, joka toimii myös kilpailukeskuksena. Rantautumispaikkana toimii kilpailukeskus. Kilpailunjohtaja voi antaa poikkeustapauksissa luvan rantautumiseen kilpailualueella puhelimitse.
 4. Osanottomaksun suuruus on 20 € / venekunta. Ilmoittautua voi kilpailupäivänä lähtöpaikalla klo 09.15 alkaen. Kilpailukortti jaetaan ilmoittautumisen yhteydessä.
 5. Kilpailijalla on oltava kalastonhoitomaksu maksettuna. Järjestäjän toimesta on kilpailijoilla kisan ajaksi kalastuslupa Porttipahdalle.
 6. Pyyntitapana on sallittu vetouistelu moottorivoimalla tai soutaen. Heittouistelu on kielletty.
 7. Lähtölupa siirtymälle annetaan järjestäjän toimesta.
 8. Kilpailuveneiden on oltava lähtöalueella viimeistään klo 16.20. Punnitusalue suljetaan klo 16.30.
 9. Kipparipalaveri pidetään kilpailupäivän aamuna klo 10.30
 10. Vapoja saa olla pyynnissä enintään kymmenen. Kutakin vapaa kohti enintään yksi viehe.
  Varavapoja ja muita apuvälineitä saa olla mukana rajoituksetta. Varavavat eivät saa olla vapatelineissä. Vieheen koukkujen määrää ei ole rajoitettu. Perho on uistimeen verrattava viehe. Ns. lirkkiminen (hitaasti kulkevasta tai paikallaan olevasta veneestä kalastaminen vapaa kädessä pitäen) on kielletty.
 11. Erilaisten painojen, syvääjien, kelluttimien, houkuttimien ja kaikuluotaimen käyttö on sallittu. Luonnollisten syöttien käyttö täkyrakseissa on sallittu.
 12. Kilpailuveneiden kohtaaminen kilpailualueella on kielletty.
 13. Kilpailukaloiksi hyväksytään taimen, järvilohi.
 14. Järvilohen alamitta on 61 cm. Taimenen alamitta on 51 cm. Punnitus tapahtuu kilpailukeskuksessa. Venekunta, joka tuo punnitukseen alle 50 cm pituisen taimenen ja/tai alle 60 cm järvilohen, suoritus hylätään.
 15. Yksi kilpailuvene on venekunta. Kalojen yhteispaino ratkaisee venekunnan sijoituksen. Tasatuloksessa sijoituksen ratkaisee suurin kala.
 16. Kalat punnitaan suolistettuina (myös munuaiset poistettuina) kidukset paikoillaan.
 17. Protestit on jätettävä tuomarineuvostolle 10 minuutin kuluessa kilpailun tulosten julkaisemisesta. Protestimaksu on 20€, joka palautetaan, mikäli protesti todetaan aiheelliseksi. Tuomarineuvostoon kuuluu kilpailunjohtaja, punnituksen johtaja ja yksi arvalla valittu kippari.
 18. Kilpailukortti on palautettava valvojille kilpailun päätyttyä turhien etsintöjen välttämiseksi.
 19. Järjestäjillä on oikeus tarkastaa veneet ja varusteet kilpailutapahtuman aikana.
 20. Osanottajat osallistuvat kilpailuun omalla vastuullaan ja vastaavat veneidensä varustuksesta ja turvallisuudesta.
 21. Jos näiden sääntöjen rikkomista tai vilppiä todetaan kilpailussa tai lähtöpaikalla, voi tuomarineuvosto asiaa tutkittuaan hylätä rikkomuksiin syyllistyneen venekunnan.
 22. Mahdolliset veroseuraamukset kuuluu kilpailijalle.

Kilpailunjohtaja: Jesse Nilirova 0408354336

Viimeksi päivitetty 28.08.2018 15:14
 

ILTAKISOJEN SÄÄNNÖT 2019

Tulosta

1.     Kilpailun nimi on Iltakisa. KILPAILUAIKA 18.00-21.00, ei siirtymäaikoja

2.     Kilpailun järjestäjä on Pyssykylän Uistelijat ry

3.     Kilpailunnimi ja Kilpailupaikka on:

       18.6. Tarvikepiste Mäntynen uistelu Keluallas, kilpailukeskus Kelukosken pato
2.7. Kunnanmestaruus uistelu Kirkonkylä, kilpailukeskus Pub Nilimella.
16.7. Hela-Hoito uistelu Orajärvi, Kilpailukeskus laavu.

4.     Kilpailun rajat ilmoitetaan / jaetaan kartat kippari puhuttelussa

5.     Punnituspaikka on kilpailukeskus.

6.     Kilpailussa on yksi sarja: venekunta.

7.     Venekunnan miehistön määrä ei ole rajoitettu.

8.     Pyyntitapana hyväksytään vain vetouistelu.

 9.     Vaparajoitus: kerrallaan saa olla pyynnissä korkeintaan 6 vapaa.

 10.   Vieheiden määrää ei ole rajoitettu.

 11.   Heittouistelu on kielletty.

 12.   Luonnollisten syöttien ja -täkykalojen käyttö on kielletty, keinollisten syöttien käyttö sallittu.

 13.   Syvääjät, houkuttimet ja kaikuluotaimet on sallittuja.

         Sivuplaanareiden käyttö on kielletty.
Sivuplaanareiden käyttö Orajärvellä sallittu.

 14.   Kilpailukalat ja niiden alamitat ilmoittaa kilpailun järjestäjä. Kalat mitataan leuan kärjestä yhteen puristettuna pyrstön kärkeen. Kalat, jotka alittavat järjestäjän ilmoittaman alamitan hylätään. Kalastusasetuksen 19§ määräämiä alamittoja pienemmän kalan tuominen punnitukseen aiheuttaa suorituksen hylkäämisen. Punnitusalueella on mahdollisuus mitata kalat ennen virallista punnitusta.

 15.   Kilpailukalat ja niiden alamitat; hauki, ahven, kirjolohi (kerroin 3) ja taimenen 51 cm, rasvaevällä tai ei (kerroin 5), Kuha 43cm (kerroin 3)

 16.   Iltakisan suurimman kalasaalin saanut venekunta on voittaja.

         Kisojen yhteenlaskettujen kalasaalismäärien saanut venekunta on kokonaiskilpailun voittaja. 

 17.   Kalat punnitaan avaamattomana ja verestettyinä. Verestys tehdään heti kalan saannin yhteydessä, paitsi taimen, ja kirjolohi, jotka suolistetaan ja kidukset paikallaan.

 18.   Jokainen venekunta huolehtii saamistaan kaloista kisan jälkeen. kyläläisillä mahdollisuus hakea kalaa kisojen jälkeen.

 19.   Kilpailijat osallistuvat kisaan omalla vastuulla.

 20.   Jokaisella venekuntaan kuuluvalla tulee olla hyväksytty pelastusväline, (liivi, takki, haalari yms.)

 21.   Kilpailijan on kisan päätyttyä oltava lähtöalueella.

         · Protestit on tehtävä viimeistään 10 min. punnituksen päätyttyä tuomaristolle.
· Protestimaksu on 20 euroa
· Tuomaristo: kilpailunjohtaja, punnituksenjohtaja ja yksi kilpailija. 
· Kilpailukortit ja -numerot on palautettava kilpailukeskukseen. 
· Palauttamattomista kilpailunumeroista veloitetaan 20 euroa. 
· Osallistumismaksu 15 € /venekunta. 
· Palkinnot: Tavarapalkinnot 1.-3. jokaisessa Iltakisassa. Prosenttipalkinnot 1.-3. kokonaiskisassa, jakoperusteet päätetään paikan päällä.
· Yhteydenotto 0408354336 Jesse Nilirova

Viimeksi päivitetty 17.06.2019 10:40
 

AVOIN PYSSYKYLÄN UISTELU 2019

Tulosta

PYSSYKYLÄN UISTELU 2019 SÄÄNNÖT

 1. Kilpailun nimi on Pyssykylän Uistelu.
 2. Kilpailun järjestäjä on Pyssykylän Uistelijat ry.
 3. Kilpailupaikka osa Vajuallasta. Kilpailualue on rajattu karttaan.
 4. Kilpailuaika 08.06 2019 klo 11.00-16.00
 5. Kilpailun osallistumismaksu on 30€/venekunta
 6. Kilpailun lähtöpaikka on Cafe Harianna (kilpailukeskus).
 7. Punnituspaikka on kilpailukeskus.
 8. Kilpailussa on yksi sarja: Venekunta.
 9. Venekunnan miehistön määrä ei ole rajoitettu.
 10. Pyyntitapana hyväksytään vain vetouistelu.
 11. Vapamäärää eikä vavan pituutta ole rajoitettu
 12. Vieheiden määrä ei ole rajoitettu
 13. Heittouistelu on kielletty.
 14. Luonnollisten syöttien ja -täkykalojen käyttö on kielletty, keinotekoisten syöttien käyttö sallittu.
 15. Syvääjät, houkuttimet ja kaikuluotaimet on sallittuja.
 16. Sivuplaanarien käyttö on kielletty.
 17. Kilpailukalat ja niiden alamitat; hauki 45 cm, ahven 20 cm, taimen 51cm, kirjolohi jolla ei alamittaa. Kalat mitataan leuan kärjestä yhteen puristettuna pyrstön kärkeen. Kalat, jotka alittavat järjestäjän ilmoittaman alamitan hylätään. Kalastusasetuksen 19§ määräämiä alamittoja pienemmän kalan tuominen punnitukseen aiheuttaa suorituksen hylkäämisen. Punnitusalueella on mahdollisuus mitata kalat ennen virallista punnitusta.
 18. Kalojen yhteispaino ratkaisee voittajan. Tasatuloksen sattuessa sijoitus arvotaan.
 19. Kalat punnitaan avaamattomana ja verestettyinä. Verestys tehdään heti kalan saannin yhteydessä, paitsi jalokalat, jotka myös suolistetaan ja kidukset jätetään paikalleen.
 20. Rantautuminen on sallittua vain kilpailukarttaan merkityillä rantautumispaikoilla.
 21. Kilpailijat osallistuvat kisaan omalla vastuulla.
 22. Valvojilla on mahdollisuus tarkistaa kilpailijan vene varusteineen.
 23. Kilpailijan on kisan päätyttyä oltava lähtöalueella.
 24. Protestit on tehtävä viimeistään 15 min. punnituksen päätyttyä tuomaristolle.
 25. Protestimaksu on 30euroa, joka palautetaan mikäli protesti on aiheellinen
 26. Tuomaristo: kilpailunjohtaja, punnituksenjohtaja ja yksi kilpailija.
 27. Kilpailukortit ja -numerot on palautettava kilpailukeskukseen.
 28. Palauttamattomista kilpailunumeroista veloitetaan 20 euroa.

Yhteydenotto (kilpailun johtaja) puhelin 040 8354336

Viimeksi päivitetty 04.06.2019 19:26